pohion.dir.bg

 

 
Рейтинг: 2.00
(17)
Новини
Видео
Глог
Файлове
Анкети
Манастира Похион
История
Зали
Дейност
Форум
Календар
Публикации
Фото Галерия
За контакти
ВръзкиПубликации / Tерминология таекуондо

Tерминология таекуондо
24.03.09 21:54

Автор:trenerito
Терминология на таекуондо
 
Основни термини                                                                                                    
 
Чунби – готови- преди и след всяко упражнение под команда                        
Чарьот – мирно – обикн. преди поклон; Нарани - внимание                               
Кьонне – поклон                                                                                                        
Сийджак – започни                                                                                                    
Б(П)аро – спри                                                                                                            
Кман – край                                                                                                                 
Гесок – продължи                                                                                                       
Кальо – раздели се                                                                                                      
Доджанг – зала за тренировки                                                                                  
Добок – екип за тренировки – униформа по стандарт                                            
Чируги – преден юмручен удар с ръка – 1-ханбон, 2-дульбон, 3-схебон              
Чаги – удар с крак                                                                                                       
                                                                                                                                   
Чиги – удар с ръка                                                                                                      
Соги – стойка, позиция                                                                                              
Уен – ляво; орун – дясно         
Ап – прав; апе – преден, напред; апро – напред (движ.)                                      
Тиро – назад; тиро дорат – обр. назад, кръгом                                                       
Аре – долно ниво – под пояс
Момтонг – средно ниво – пояс – врат
Олгуль – горно ниво                                                                                                            
Дольо – кръгов
Йоп – страничен
Мок – врат; ток – челюст
Ду – двоен
Киап – силен вик
Копки – удар-захват
Тимио – скок
Кьокпа – тест за чупене                                                                                       
Соннал – отворена ръка                                                                                      
Пумсе – форма- комбинация от техники                                                           
Киориги – спаринг                                                                                              
Числителни                                                                                                          
Хана –едно                                                                                                            
Дулъ – две                                                                                                             
Сет - три                                                                                                              
Нет – четири                                                                                                         
Дасот – пет                                                                                                           
Ясот – шест                                                                                                           
Ильгоп – седем                                                                                                     
Ядоль – осем                                                                                                         
А(х)оп – девет                                                                                                       
Йоль – десет; йоль – хана – единадесет
ил – първи
 и-и – втори
сам - трети
саа - четвърти
о-о - пети
юк - шести
чиль - седми
паль - осми
ку - девети
шип – десети ; шип – ил – единадесети;
 и-шип-двадесети
сумул – двадесет; сумул-хана двадесет и едно
 сорун - тридесет баик – сто
 
курио мачосо – изпълнение по бройки
курио обси – самостоятелно изпълнение
апро (ил,и,сам)бо ка – 1,2,3 стъпки напред
тиро(ил,и,сам)бо ка – 1,2,3 стъпки назад
 
Баро – разноимемен; панде – едноименен
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Ударни и блокиращи повърхности                                                                    
ап джумок – предна част на юмрука – „чело”                                                    
дън джумок – горна част на юмрука – „гръб”                                                    
мит джумок – долна част на юмрука                                                                  
ме джумок - външна част на юмрука – „чук”                                                     
пьон джумок – средни фаланги ан пръсти                                                        
бам джумок – изнесен пръст в юмрук - среден                                                
или показалец                                                                                                       
батангсон – длан; соннал – вуншен ръб на дланта;                                          
соннал дънг – вътрешен ръб                                                                               
сонкут – пръсти-копие, върховете
гави сонкут- „ножици” – върхове на среден и
показалец
бакат палмок – външен ръб на предмишница
ан палмок – вътрешен ръб
Дънг палмок – горна част
Мит палмок – долна часат
Палкъп - лакът
Ап чук – възглавничка ан ходилото
Дит чук – задна част на пета
Дит кумчи - пета
Бал нал – външен ръб на ходило
Бал бадак – вътрешен ръб на ходило
Бал дънг – горна част на ходило
Балкут – пръсти на крака
Мори – глава; муруп - коляно
 
 
 
Позиции                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
Пьонхи соги – естествен стоеж                                                                       
Чарьот соги – „мирно” – събрани крака с                                                       
леко раздалечени пръсти, ръце до тяло                                                          
моа соги – стоеж събрани прави крака                                                           
чучум соги – „ездачна” позиция 50/50                                                            
ап чучум соги – предна „ездачна”                                                                    
ап соги – естествена ходова позиция 50/50                                                    
ап куби соги – голяма предна позоция                                                           
дит куби соги – задна позиция70/30                                                               
бом соги – тигрова позиция 90/10                                                                   
ап коа соги – предно кръстосана                                                                     
дит коа соги – задно кръстосана                                                                       
хакдари соги – „жерав”-един крак                                                                    
дит хакдари соги – стъпалото е зад коляно                                                     
Удари с ръце
аре, момтонг, олгуль чируги – долу, среда, горе
йоп чируги - страничен
сево чируги – вертикален (юмрука)
джьочо чируги - обърнат
дольо чируги - кръгообразен
момтон баро чируги – разноименен удар в среда
момтон банде чируги – едноименен удар в среда
пьоджок чируги – удар в цел
четдари чируги – страничен двоен
даньо ток чируги – кръгов вертикален в челюстта,ъперкът
ду джумок момтон джьочо чируги – двоен обърнат на
средно ниво
дънг джумок олгуль апе чиги – удар напред горе с гърба
на юмрука
 
                                                                                                                             
дънг джумок олгуль бакат чиги – същия, но посока навън                            
ме джумок бакат чиги – удар чук навън
ме джумок нерио чиги – вертикален чук
ду ме джумок (ан) чиги – двоен вътрешен чук
(хан)соннал мок чиги –ножов разсичащ към врата
Соннал бакат чиги – ножов разсичащ настрани
Батангсон ток чиги – удар с длан към челюстта                                             
Хансонкал джеби – ръка - арка                                                                         
Палкъп момтон чиги – лакът на средно ниво
Палкъп олгуль дольо чиги -кръгов лакът в глава                                            
Палкъп ольо чиги – вертикален лакът
Палкъп дит чиги – лакът назад
Пьонсонкут чируги – пробождане-копие
Пьонсонкут сево чируги – вертикален прободен с пръсти
Пьонсонкут джьочо чируги – обърнат пробождащ
 
Блокове                                                                                                                                                  
                                                                                                                               
Палмок аре маки – долен блик с предмишница                                                                
Палмок отгоро аре маки – кръстосан долен блок
Палмок отгоро олгуль маки – кръстосан горен блок                                                                                                                                                                                
Палмок годурьо аре маки -двоен долен блок   
Соннал годурьо момтонг маки – двоен ножов в                                              
среда (ян соннал)                                                                                                                                         
Ду палмок аре хечо маки – двоен долен блок „клин”                                       
Палмок кумганг аре маки – долен блок „диамант”                                                
Ан палмок момтон бакат маки – външен блок на средно ниво                       
с вътрешен ръб на предмишница                                                                       
бакат палмок момтон ан маки – среден блок навътре                                      
с външен ръб на предмишница                                                                          
бакат палмок момтон бакат маки – външен среден блок                                 
с външен ръб на предмишница
Хансоннал аре маки – долен блок с отворена ръка                                        
хансоннал момтон бакат маки – външен „ножов” блок на средата               
хансоннал момтон ан маки – вътрешен „ножов” блок
батангсон момтон ан маки – върешен дланов блок на средата
батангсон нульо момтон маки – пресиращ дланов блок на среда
ан палмок момтон хечо маки – външен блок клин на средно ниво
 с вътрешни ръбове на предмишниците
бакат палмок момтон хечо маки – външен блок клин с външните
ръбове на предмишниците
палмок олгуль маки – горен блоок с предмишница
палмок кумганг момтон маки – горен блок „диамант”
хансоннал олгуль маки – ножов горен блок
бакат палмок олгуль бакат маки – външен горен блок с предмишн
Бакат палмок годурьо бакат маки – двоен
среден блок
 
гави маки – блок – „ножица” (размяна аре-момтон с две ръце)
сантул маки – блок „планина” на едно ниво
о сантул маки – „планина” на две нива
 
Удари с крака
Подо(ап ча) олиги – махов напред-нагоре с прав крак
ап чаги – ритник напред
дольо чаги – кръгообразен ритник
бандал чаги – диагонален м/у ап и дольо
йоп чаги – страничен
хурьо (нака) чаги – страничен кръгов „кука”
миро чаги – избутващ напред
нерио (чико) чаги – разсичащ, „брадва”(бакуро – отвътре, ануро –отвън) 
дит чаги – ритник назад, с гръб към целта
 
тиолиги (панде дольо) – завъртане през гръб с кръгов
битуро чаги – усукан ритник –отвътре-навън
дидола дит или тиолиги – със засилваща стъпка
парумба дольо – ножично влизане с преден крак
наре чаги – двоен ножичен бандал чаги
тимио ап, дольо, йоп, дит, тиолиги – със скок
тимио нопи ап, скок - ножица
тульге (тимио тора дольо) – скок с 360 градуса
самбек йокшипто йоп – скок на 360 гр. със засилващо коляно от заден крак
пьоджок чаги – в цел
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
12. RosarioSpula
05.01.18
09:48
заказать оптимизация группы под поиск в контакте логин в скайпе SEO PRO1
11. GlennEvent
05.01.18
08:10
заказать оптимизация группы под поиск в контакте логин в скайпе SEO PRO1
10. Warrorway
30.09.17
17:39
http://fjdhgksf76w444.com hi everyone
9. AAbrabyloott
24.08.17
09:41
Others can achieve a harder erection but cannot maintain it during sexual intercourse. Thus, if the muscles inside penile area are relaxed, more blood will go into the penis and a hardon will occur.
8. Warrorway
29.07.17
02:42
http://allocating.one
7. qpXynMyZVbqQ
22.05.13
07:53
CWzHXF , [url=http://epfvceswfkjx.com/]epfvceswfkjx[/url], [link=http://ipzlbdphtyut.com/]ipzlbdphtyut[/link], http://sapdraeqivtl.com/
6. iKUZScYvRC
20.05.13
01:21
TcTII1 <a href="http://ohtwlyvaucjo.com/">ohtwlyvaucjo</a>
5. qUPRbSIKzWR
17.05.13
19:35
w8KORr , [url=http://qskalynppfoz.com/]qskalynppfoz[/url], [link=http://ejclemxlicne.com/]ejclemxlicne[/link], http://bcyuycbfgjum.com/
4. qUPRbSIKzWR
17.05.13
19:34
w8KORr , [url=http://qskalynppfoz.com/]qskalynppfoz[/url], [link=http://ejclemxlicne.com/]ejclemxlicne[/link], http://bcyuycbfgjum.com/
3. KOkKQvFenkpHswB
17.05.13
19:34
xsZvyd , [url=http://uceafuaffjoq.com/]uceafuaffjoq[/url], [link=http://ftaqcybmrnkb.com/]ftaqcybmrnkb[/link], http://ybzutnbarjyn.com/
2. geOiWdzajXRWrNcXePj
16.05.13
16:45
This has made my day. I wish all psoitgns were this good.
1. syros
05.03.11
10:23
bravo, mnogo mi pomagna, blagodarq
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1074